Notice: Undefined variable: default_font in /hermes/bosnaweb08a/b2560/ipg.httldetroitorg/vgac/templates/siteground-j15-136/styleloader.php on line 3 Notice: Undefined variable: side_column in /hermes/bosnaweb08a/b2560/ipg.httldetroitorg/vgac/templates/siteground-j15-136/utils.php on line 40 Notice: Undefined variable: template_width in /hermes/bosnaweb08a/b2560/ipg.httldetroitorg/vgac/templates/siteground-j15-136/utils.php on line 42 Notice: Undefined variable: template_width in /hermes/bosnaweb08a/b2560/ipg.httldetroitorg/vgac/templates/siteground-j15-136/utils.php on line 45
Lịch Sử Hội Thánh - About Us

Quản Nhiệm

07/2016 - Hiện tại : Mục Sư Chế Công Lâm

10/2010 - 10/2011 : Mục Sư Tiến Sĩ Lê Ngọc Vinh

09/2004 - 09/2008 : Mục Sư Đoàn Anh Dũng

01/2002 - 09/2004 : Mục Sư Leroy Josephsen - Cố Vấn

 

Thật đúng như lời Chúa Giê-xu đã phán trong Giăng 15:16 "Ấy chẳng phải các đã chọc ta, bèn ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn."

Trước thập nhiên 90 đã có nhiều nỗi lực đem Tin Lành đến cho cộng động người Việt, nhưng Hội Thánh Detroit thật sự bắt đầu từ một nhóm nhỏ tín hữu đến sinh sống tại Detroit, hoặc theo diện HO. Buổi nhóm đầu tiên được tổ chức tại phòng nhỏ dưới sự bảo trợ của Hội Thánh bạn - Mount Olivet, tại Dearborn, Michigan. Chúa đã đem thêm nhiều con cái Chúa từ Toronto, Minnesota, California... Những chương trình truyền giảng được tổ chức và nhiều người tin nhận Chúa.

Nếu hành trình thuận lợi thì có lẽ con dân Chúa tại Detroit không kinh nghiệm được quyền năng và sự bảo bọc của Chúa trên Hội Thánh. Vào năm 1995 - 1996, nhiều tín hữu trong có các ban viên trong Ban Lãnh Đạo, vì hoàn cảnh gia đình, công ăn việc làm lần lược rời Hội Thánh. Nhóm tín hữu Detroit không người chăn, thiếu nhân sự, sinh hoạt Hội Thánh sa sút. Dù hoang mang, những con cái Chúa còn lại vẫn tin vào sự thành tín của Chúa và trung tín phục vụ Ngài như Thi-thiên 37:3 "Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va. Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài." Các anh em trong nhóm phải đứng lên chăm sóc và chia sẽ lời Chúa cho nhau. Hôi Thánh mời diễn giả tiếng Anh đến giúp, sau đó liên hệ được vớ Mục Sư Giáo Sĩ Leroy Josephsen và mời ông đến cộng tác. Vốn là một Giáo Sĩ tại Việt Nam, ông không quản ngại đường xa đã đến sinh hoạt và giảng dạy cho Hội Thánh từ đó đến nay.

Cuối tháng 9/2001, Hội Thánh xin Chúa dẫn dắt trong quyết định dời về vùng Bắc Detroit nơi có nhiều đồng bào Việt Nam. Ban Chấp Hành Hội Thánh liên lạc với Giáo Hạt Great Lakes Hoa Kỳ mượn cơ sở. Tháng 1/2002, Hội Thánh chính thức thành lập và chọn tên Hội Thánh Tin Lành Ân Điển Detroit - Vietnamese Grace Alliance Church. Số tín hữu nhóm ngày càng đông, dâng hiến rời rộng, tăng nhiều so với nhừng năm trước. Trong 3 năm đầu tại đây, tuy chỉ có Mục Sư Cố Vấn Leroy Josephsen, Hội Thánh đã tổ chức nhừng chương trình họp ba.n với các Hội Thánh trong vùng như Erie - Windsor - Arkon tại Detroit trong những dip lễ lớn. Tháng 9/2004 Hội Thánh Detroit mời Mực Sư và bà Đoàn Anh Dũng đến quản nhiệm Hội Thánh. Trong giai đoạn này đức tin của nhiều con cái Chúa được tăng trưởng và vững vàng trong Chúa.

Tháng 4/2008 sau khi Hội Thánh Mỹ hoàn tất việc tu bổ cơ sở, thì họ lại quyết đinh sát nhập với một Hội Thánh khác trong vùng và cho Hội Thánh Detroit được sử dụng hoàn toàn cơ sở từ tháng 5/2008, đúng vào lúc Hội Thánh đang tìm cơ sở để tạo mãi. Đây quả là một phép lạ! Nhưng đến cuối năm 2008, kinh tế thế giới bị khủng khoảng. Ngàng sản xuất xe hơi và phụ tùng là kinh tế chủ yếu của Michigan bị phá sản. Hàng loạt người bị sa thải và hãng mất việc làm. Các tín hữu chỉ biết cầu nguyện xin Chúa gìn giữ. Biết bao nhiêu người đã rời thành phố tìm việc làm mới nhưng không một người nào trong Hội Thánh mất việc! Tạ Ơn Chúa !

Tháng 4/2009, Hội Thánh Detroit, dù kinh tế vẫn còn bất an, đã quyết tâm nhờ cậy Chúa với đức tin quyết định mua cơ sở đang sử dụng. Ngày 19/7/2009, Hội Thánh được vinh dự dâng ngôi Thánh Đường Tin Lành Việt Nam đầu tiên trong vùng cho Chúa với lòng biết ơn và ngợi khen Ngài, dưới sự chủ tọa của Mục Sư Giáo Hạt Trưởng Nguyễn Anh Tài và đại diện của Mục Sư trong vùng. Hội Thánh tạ ơn Chúa về công khó và sự đóng góp của các con dân Chúa cho sứ mạng truyền rao danh Chúa cho đồng bào Việt Nam tại Detroit và những sự hy sinh vật chất để có được cơ sở ngày nay. Chúa biết rõ những tấm lòng yêu mến Ngài, như I Cô-rinh-tô 15:58 "Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu."

Ngày 31/4/2010, Mục Sư Tiến Sĩ Lê Ngọc Vinh nhận lời đến hầu việc Chúa, đem lại khích lệ cho Hội Thánh. Khải tượng cho mỗi con dân Chúa tại Detroit dựa trên nền tảng lời Kinh Thánh trong 2 Ti-mô-thê 2:15-16 "...và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách sữa trị, dạy người  trong sự công binh."

 

Mục Sư Quản Nhiệm

Mục Sư NC Chế Công Lâm

Office: (248) 644-9009

Email: mucsu@httl-detroit.org

Ngày Chúa Nhật (Sunday)
Trường Chúa Nhật
(Sunday School Class)
9:40 am - 10:30 am
Thờ Phượng (Worship)
10:45 am - 12:00 pm
Tập Hát (Choir Practice)
12:30 - 1:00 pm
Ngày Thứ Sáu (Friday)
Sinh Hoạt Thanh Niên
8:00 pm - 9:45 pm
Tại Hội Thánh
Ngày Thứ Bảy (Sat)
Học Kinh Thánh 
8:00 - 9:30 pm
Mổi 2 tuần 1 lần
Tại Hội Thánh